Lapua uutuudet 2021 G573 ja G574 1600

Lapuan uudet 8 mm ja 9,3 mm harjoitusluodit ja niiden lataaminen

Lapua toi markkinoille tänä keväänä 8 mm (G573) ja 9,3 mm (G574) harjoitusluodit ja niillä ladatut 8x57IS ja 9.3×62 kaliiperin patruunat. Nämä luodit ja patruunat tarjoavat mahdollisuuden laadukkaisiin harjoituspatruunoihin ja vastaavasti mahdollisuuden jälleenlataukseen laadukkailla komponenteilla kaliipereissa, joissa harjoituspatruunoita ei ole turhan runsaasti saatavilla.

G573 on 8 mm kaliiperinen ja 7,8 g painoinen reikäpääluoti (eli OT – Open Tip), joka on varustettu lyhyellä peräkartiolla. G573 on ensisijaisesti rata-ammuntaan tarkoitettu harjoitusluoti, mutta se soveltuu myös pienriistan ja vahinkoeläinten ampumiseen. Ei kuitenkaan syötävälle riistalle tai suuremmille eläimille. Luotia ei ole suunniteltu erityisesti laajenevaksi tai hajoavaksi, mutta ei myöskään säilymään laajenemattomana. Tarkennettuna luodin läpimitta on 8,20 mm eli .323 tuumaa, joka on yleisimpien 8 mm kaliiperien luodin läpimitta; tämä erotuksena muihin 8 mm kaliipereihin.

Vihtavuoren lataustiedoista (www.vihtavuori.com) löytyy tälle luodille latausohjeita neljällä ruudilla eli N110, N120, N130 ja N133.  Sopiva ruuti ja lataus riippuu tietysti käyttötarkoituksesta ja käyttäjän mieltymyksistä.

N110 on tässä latauksessa ja kaliiperissa ylipäätäänkin varsin nopea ruuti, eikä sillä päästä kovinkaan korkealle tasolle lähtönopeuksissa. N110:llä voi tässä latauksessa nopeushajonta olla suurempaa kuin muilla ruudeilla. Kaikilla ruudeilla päästään tuossa suhteessa parhaaseen tulokseen, kun käytetään latauksia maksimipanosten tuntumasta. Paras vaihtoehto ruudeista lienee tässä N130, jolla paras lataus löytyy maksimipanoksen tuntumasta. Kun maksimipanos on ollut tässä esillä joka toisessa lauseessa, niin muistutetaan vielä siitä, että maksimipanosta lähestytään turvallisuussyistä aloituspanoksen suunnasta ja nousujohteisesti.

G573 luoti on markkinoille vastaus kasvaneeseen kysyntään. 8×57 IS on viime vuosina lisännyt suosiotaan varsinkin metsästyskäytössä. Tässä ei ole kysymys 8×57 IS kaliiperisten ylijäämäaseiden invaasiosta markkinoille vaan useat eurooppalaiset asevalmistajat ovat ottaneet tuon kaliiperin valikoimiinsa uusiin aseisiin liittyen.

G574 on 9,3 mm kaliiperinen ja 12 g painoinen reikäpääluoti, joka on rakenteeltaan samantapainen kuin 8 mm G573. G574 on myös ensisijaisesti rata-ammuntaan tarkoitettu harjoitusluoti, mutta sekin soveltuu myös pienriistan ja vahinkoeläinten ampumiseen, jos joku 9,3 mm kivääriä sellaiseen käyttää. G574 ei myöskään ole suositeltava valinta syötävälle riistalle tai suuremmille eläimille.

Vihtavuoren lataustiedoista (www.vihtavuori.com) löytyy tälle luodille latausohjeita kolmella ruudilla eli N110, N120 ja N130.  Sopiva ruuti ja lataus riippuu tässäkin tapauksessa käyttötarkoituksesta ja käyttäjän mieltymyksistä.

9.3×62 kaliiperissa toimivat pääsääntöisesti palonopeudeltaan nopeammat ruudit kuin esim. .308 Win kaliiperissa tai vaikka 8 x 57 IS kaliiperissa. N110 toimii tässäkin latauksessa, mutta ei ole nopeushajonnan kannalta tässäkään tapauksessa paras mahdollinen vaihtoehto. N130 on myös tässä se kenties paras vaihtoehto ja tällä ruudilla osunnaltaan paras lataus löytyy maksimipanoksen tuntumasta. Samalla tavalla löytyy paras lataus oikeastaan kaikilla muillakin ruudeilla maksimipanoksen tuntumasta. Maksimipanosta lähestytään turvallisuussyistä aloituspanoksen suunnasta ja nousujohteisesti. Latauspituus 9,3×62 patruunassa on kokeiltu mittaan 78,5 mm, mutta sitä voi luonnollisesti säätää tarpeen mukaan lyhyemmäksi tai pitemmäksi.

Tutustu näihin uusiin tuotteisiin kauppiaallasi. Jälleenlatausohjeet löytyvät siis verkosta www.vihtavuori.com.