Tietosuojaseloste / Jälleenmyyjärekisteri

Rekisterinpitäjä:
Nordic Distribution Oy NorDis
Y-tunnus 1639489-2
PL 5 / Patruunatehtaantie 15
62101 LAPUA
Yhteydenotot tietosuojapyynnöissä: info@nordis.fi
p. 010 52 33 600

Rekisterin nimi: Jälleenmyyjärekisteri
Tietosuojaseloste on laadittu rekisterinpitäjän informointivelvoitteen täyttämiseksi. Tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun sekä sopimukseen (asiakassuhde).

Keiden tietoja käsittelemme?
Käsittelemme asealan elinkeinoluvan omaavien jälleenmyyjien tietoja sekä lupavapaita tuotteita myyvien jälleenmyyjien tietoja.

Miksi käsittelemme tietojasi?
Asiakkuuden hoitaminen, ylläpito ja hallinnointi sekä yhteydenottojen ja markkinoinnin mahdollistaminen, esim. sähköpostimarkkinointi ja tiedottaminen.

Mitä tietoja sinusta voidaan kerätä?
Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, jotka asiakas itse toimittaa meille asiakassuhteen mahdollistamiseksi, hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi (asealan elinkeinolupa, kaupparekisteriote, määräaikainen räjähteidensiirtolupa), esimerkiksi:

 • y-tunnus
 • yrityksen nimi
 • vastuuhenkilön nimi
 • henkilötunnus
 • puhelinnumero
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • lupien voimassaoloaika

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?
Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisenaan kuin ne rekisteröidyltä itseltään saatu ja niitä päivitetään sen mukaan mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Mistä saamme tiedot?
Jälleenmyyjiä, yrityksiä ja niiden henkilöstöä, koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, asiakassuhteen mahdollistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Pääsääntöisesti asiakkaan lähettämistä dokumenteista, kuten POHA:n myöntämästä asealan elinkeinoluvasta, kaupparekisteriotteesta tai määräaikaisestä räjähteidensiirtotodistuksesta (ruudinsiirtolupa). Mahdollisesti myös asiakkaan oma-aloitteisesti lähettämistä yhteydenotoista, esim. sähköposteista.

Mihin kirjaamme tietosi?
Tallennamme tiedot Lemonsoft-yritysohjelmistoon. Jälleenmyyjien yritystiedot sekä vain välttämättömät henkilötiedot kirjataan Lemonsoft-yritysohjelmistoon. Nämä tallennetut tiedot ovat myös B2B-verkkokauppamme, N-Xtran, käytettävissä.

Miten säilytämme ja suojaamme tietojasi?
Lemonsoft-yritysohjelmisto tallentaa tiedot palvelimelle, mistä otetaan varmuuskopio säännöllisesti. Lemonsoft-palvelin sijaitseen emoyhtiön verkossa. N-Xtra -verkkokaupan rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Yhteydet henkilötietoja käsitteleviin järjestelmiin ovat suojattuja (HTTPS). Henkilötiedot ovat suojattu käyttäjäkohtaisien tunnuksien, salasanojen ja käyttöoikeuksien avulla. Järjestelmät suojataan myös palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Paperiset kopiot luvista säilytetään lukitussa tilassa.

Oikeutesi
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
info@nordis.fi

 • Tarkastusoikeus
  Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Voit myös pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään puutteelliset tai virheelliset tiedot.
 • Käsittelyn rajoittaminen / vastustaminen
  Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
 • Valitusoikeus
  Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä tietosuojaviranomaisille.

Tietojesi käsittelijät / tietojen luovutukset
Tietojasi käsittelee rekisterinpitäjän henkilökunta salassapitovelvoitteen alaisena. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Nordic Distribution Oy NorDis:n ulkopuolelle. Rekisteritietoja ei käytetä muuhun kuin tässä selosteessa mainittuun tarkoitukseen.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Olemme valinneet tietojesi pääsääntöiseksi säilytyspaikaksi omassa verkossa tai muualla Suomessa sijaitsevat palvelinkeskuksen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet
Kotisivumme, www.nordis.fi, sekä N-Xtra -verkkokauppasivusto käyttävät evästeitä kävijän tunnistamiseen.