BA pääkansikuva

Lapua Ballistic Tips / vinkki 9: Kiertopoikkeaman säätäminen

a)Kiertopoikkeama (Spin drift, Gyroscopic drift) saa luodin siirtymään pitkillä ampumamatkoilla hieman sivusuunnassa. Siirtyminen tapahtuu rihlauksen suuntaan eli yleisessä oikeakätisessä rihlauksessa oikealle. Siirtymä johtuu siitä, että aerodynaamiset voimat pakottavat luodin kärjen kääntymään hieman pyörimissuuntaan kun luodin kärki kääntyy seuraamaan kaarevaa lentorataansa. Tämä luodin kääntyminen on hyvin pientä, yleensä alle 0,1 astetta, mutta koska se vaikuttaa koko lentoradan matkan, siirtää se luotia hieman pyörimissuuntaan.

b)Kiertopoikkeaman korjauksen saa halutessaan kytkettyä pois valikosta Manage Rifle Cartridge data käytössä olevan aseprofiilin alta (Sight-In asetukset), mutta suosittelemme peruskäyttäjää valitsemaan asetuksen On ja unohtamaan sen jälkeen koko asian. Erittäin pitkän matkan ammunnassa (500 – 800 m alkaen) käyttäjä voi hienosäätää kiertopoikkeaman suuruutta vastaamaan hänen ase- ja patruunayhdistelmänsä tarkkaa käytännössä todennettua kiertopoikkeaman määrää. Tämä todellisen kiertopoikkeaman tarkka määrittäminen kokeellisesti on kuitenkin erittäin vaikeata, koska hyvin pienenkin tuulenvireen osuus on yleensä moninkertainen kiertopoikkeaman suuruuteen verrattuna. Tämän vuoksi tehdasasetuksen On käyttö antaa yleensä luotettavimman lopputuloksen.

c)Kiertopoikkeaman suuruuteen vaikuttaa eniten pyörimisnopeus, luodin pituus ja lentoaika (luodin nopeus), vähäisemmässä määrin myös ilman tiheys.