BA pääkansikuva

Lapua Ballistics Tips / Vinkki 5: Mitä hyötyä on 6DOF-laskennasta

6DOF-LASKENNAN HYÖDYT

Kuten useimmat Lapua Ballisticsin käyttäjät jo tietävät, Lapua Ballistics soveltaa 6DOF-laskentaa mallintamaan lentoratoja Lapuan patruunoille. 6DOF on myös Lapuan tuotekehityksen käyttämä laskentamalli. Joten mitkä ovat 6DOF:in hyödyt, ja mitä se tarkoittaa tarkkuutta vaativalle ampujalle? Tarkastellaan ensin joitain muita tapoja lentoradan mallintamiseen.

 

3DOF- massapistemalli

3DOF-laskennassa huomioidaan vain ilmasta tuleva vastusvoima eli Cd-kerroin. 3DOF:in hyödyntäminen ei vaadi suurta laskentakapasiteettia. Niin kuin nimikin jo sanoo yhtälöissä on mukana kolme voimayhtälöä: eteenpäin / taaksepäin, vasemmalle / oikealle, ja liikkuminen ylös / alas. 3DOF-laskennassa ei oteta kantaa luodin stabiliteettiin, ja sillä on hyvin suoraviivainen lähestymistapa sivutuuleen. Tämä tarkoittaa, että 3DOF-malli laskee luodin sijainnin ajan funktiona kohtuullisen oikein niin kauan kuin lento on vakaa. Tuulisissa tai muuttuvissa olosuhteissa tämä malli ei kuitenkaan ole luotettavin.

 

Modifioitu massapistemalli

Modifioitu massapistemalli (jota kutsutaan joskus termillä 4DOF) on edistyneempi kuin 3DOF-malli, laskennassa on mukana kolme voimayhtälöä ja yhden momenttiyhtälön mutta yksinkertaistetusta muodossa. Aerodynaamisista suureista otetaan huomioon luodin vastusvoima, nostovoima, pituusmomentti, Magnus-voima ja -momentti ja pyörimistä vaimentava momentti. Nämä ovat joitain samoja suureita, jotka 6DOF-malli laskee. Massapistemalli soveltaa kuitenkin yksinkertaistettua laskutoimitusta, joka ei ota huomioon luodin todellista asentoa, vaan laskee luodin keskimääräisiä asentokulmia jolloin liikeyhtälöistä saadaan yksinkertaisempia. Joidenkin yksinkertaistusten vuoksi massapistemallissa luodin stabiliteettianalyysi on erotettu ratalaskennasta omaksi laskennaksi eikä siis sisälly tähän.

 

Miksi 6DOF?

Edellä mainitut mallit ovat käyttökelpoisia lentoradan laskennassa. Mitä siis Lapua Ballisticsin 6DOF -ratkaisu tarjoaa?

Tähän on yksinkertainen vastaus. Tarkimmat tulokset. Kuten modifioidussa massapistemallissa, 6DOF-laskenta sisältää kolme voimayhtälöä ja kolme momenttiyhtälöä, jotka antavat luodin sijainnin ja asennon ajan funktiona. Suuri ero muihin laskentamalleihin on se, että laskennassa seurataan luodin todellista asentoa, kulmanopeuksia ja kulmakiihtyvyyksiä. Huomion arvoista on se, että yhtälöitä ei ole yksinkertaistettu laskennan helpottamiseksi. 6DOF-laskennan pohjalla on jokaiselle Lapua-luodille laskettu aerodynaaminen taulukko, joka sisältää seuraavat eli aerodynaamiset kertoimet Mach-luvun funktiona: vastuskerroin, nostovoimakerroin, pituusmomenttikerroin, Magnus-voimakerroin, Magnus-momenttikerroin, kaksi stabiliteettiderivaattaa ja pyörimistä vaimentava momentti.

Lisäksi Lapua Ballistics:in stabiliteettianalyysi on edistyneempi kuin useimmissa muissa laskimissa, koska siinä otetaan huomioon helposti laskettavan gyroskooppisen stabiliteetin (Sg) lisäksi myös dynaaminen (Sd) stabiliteetti. Sd on erityisen tärkeä pitkän matkan ammunnassa luodin transonisen stabiliteetin analysoimiseksi.

Mutta miten on mahdollista, että Lapua Ballistics -sovellus käyttää 6DOF-laskentamallia? Se on nimittäin hyvin monimutkainen laskentamalli, johon puhelimen laskukapasiteetti ei riitä. Selitys piilee laskimen taustadatassa. Jokainen 6DOF-laskelma perustuu yllä mainittuun aerodynaamisen taulukkoon, joka lasketaan jokaiselle Lapua-luodille.

Nämä lasketut arvot huomioidaan jokaiselle Lapua-luodille Lapua Ballistics -sovelluksessa. Siksi emme myöskään voi tarjota samaa tarkkuutta muiden toimittajien luodeille, sillä, 6DOF- laskennan käyttö vaatii tämän taustatiedon.

Tarkkuus ei riipu pelkästään datasta, vaan myös säästä, varusteista, henkisestä valmistautumisesta ja niin edelleen. Lapua Ballistics -sovellus antaa sinulle parhaan datan täydellistä osumaa varten. Loppu on kiinni sinusta.