BA pääkansikuva

Lapua Ballistics Tips / Vinkki 4: Mikä on Coriolis ja paljonko se vaikuttaa

Coriolis-ilmiö on fysikaalinen ilmiö, joka havaitaan vapaasti liikkuvan kappaleen radan poikkeamana, kun tilannetta tarkastellaan pyörivästä koordinaatistosta – kuten ampuja maapallon pinnalla. Lainaus: https://fi.wikipedia.org/wiki/Coriolis-ilmi%C3%B6

Ampumisessa coriolis-ilmiö tarkoittaa käytännössä sitä, että luodin lentoradan poikkeama eli kaareutuminen syntyy ampujan ja maalin välisestä kehänopeuserosta. Kansankielellä asiaa kuvattaessa maan pyörimisliikeen ansioista kohde siirtyy luodin lennon aikana eri nopeudella kuin ampumapaikka. Siirtymänopeuteen vaikuttaa ampumapaikan sijainti ja suunta maapallolla, ampumaetäisyys sekä luodin lentoaika. Maapallo pyörii vastapäivään (pohjoisesta katsottuna) eli lännestä itään.

Kun ammutaan pohjoiseen lähellä pohjoisnapaa niin kohteen kehänopeus on pienempi kuin etelämpänä olevan ampujan kehänopeus, jolloin etäisyys ampujasta maapallon pyörimisakseliin on suurempi kuin kohteen etäisyys pyörimisakseliin. Kohde siis ehtii luodin lennon aikana kääntymään vähemmän oikealle kuin ampuja ja liikkeelle lähtenyt luoti menee oikealta tähtäypisteen ohi.

Kun ammutaan etelään lähellä pohjoisnapaa niin kohteen kehänopeus on suurempi kuin pohjoisempana olevan ampujan kehänopeus. Kohde siis ehtii luodin lennon aikana kääntymään enemmän vasemmalle kuin ampuja ja liikkeelle lähtenyt luoti menee oikealta tähtäypisteen ohi.

Coriolis-ilmiön vaikutuksen voi havaita jo keski-pitkillä matkoilla, mutta oleelliseksi muuttujaksi osunnan kannalta se tulee 1 000 m ja sen ylittävillä ampumamatkoilla.

Coriolis-ilmiö vaikuttaa luodin lentoon pohjoisella pallonpuoliskolla niin, että ammuttaessa pohjoiseen tai etelään, luoti kääntää oikealle ja eteläisellä pallonpuoliskolla vasemmalle. Mitä enemmän ammutaan itä-länsi suuntaan, niin Coriolis-ilmiön vaikutus pienenee.

Poikkeaman suuruus riippuu leveysasteesta ja luodin lentoajasta. Suurimmillaan poikkeama on navoilla ja pienimmillään päiväntasaajalla, koska ampujan ja kohteen kehänopeusero on suurimmillaan navoilla ja nolla päiväntasaajan yli symmetrisesti ammuttaessa.

Itään tai länteen ammutaessa luodin lentoon vaikuttaa myös Eötvös-ilmiö. Kun luoti ammutaan maapallon pyörimissuuntaan eli itään, niin osumat ovat ylhäällä. Jos luoti ammutaan länteen niin osumat ovat alhaalla.

Eötvös ilmiö voidaan ajatella siten, että maapallon pyörimissuuntaan eli itään ammuttaessa kohde ehtii pyörähtämään luodin lennon aikana alemmaksi mitä tähtäyspiste oli, joten osuma on ylhäällä. Maapallon pyörimissuuntaa vastaan eli länteen ammuttaessa kohde ehtii pyörähtämään luodin lennon aikana ylemmäksi mitä tähtäyspiste oli, joten osuma on alhaalla. Eötvös-ilmiön vaikutus vähenee, mitä enemmän luoti ammutaan pohjoiseen tai etelään.

Usein Eötvös ilmiö katsotaan kuuluvan osana Coriolis-ilmiöön, vaikka se on todellisuudessa oma erillinen ilmiönsä. Eötvös ilmiö on voimakkaimmillaan päiväntasaajalla ja nolla navoilla. Coriolis ja Eötvös ilmiöiden vaikutukset ovat suuruusluokkaa +/- 10 cm 1 000 m matkalla.

 

Coriolis-laskennan käyttö Lapua Ballistics:ssa.

Valitse näytön vasemmassa yläkulmassa olevasta valikosta ”Kivääri / Patruuna Data” ja sitä kautta aukeavasta valikosta se kivääri/patruuna, jolle haluat ottaa Coriolis-laskennan käyttöön.

Aseta ”Kohdistuksen Coriolis” On –asentoon.

Aseta ruutuun se leveysaste, jolla olet suorittanut kohdistuksen, sekä seuraavaan ruutuun kohdistusammunnan suunnan.

Leveysasteen saat helposti selville esimerkiksi Lapua Ballistics:lla kun olet ampumapaikassasi tai Google Maps:sta klikkaamalla sitä paikkaa, jossa olet suorittanut kohdistuksen. Syötettävä arvo on mallia xx.xx

Samasta Google Maps näkymästä voit myös arvoida kohdistusammunnan ilmansuunnan asteina. Pohjoinen on 0, itä 90, etelä 180 ja länsi 270 astetta.

Luonnollisesti tarkan arvon tuolle kohdistusammunan ilmansuunnalle saat kompassilla, kun olet ampumapaikassasi.

Tämän jälkeen klikkaa Tallenna -näppäintä.

 

Nyt kun ohjelman perusasetukset ovat kunnossa, niin voit käyttää ohjelman Coriolis-laskentaa hyväksesi yläikkunan kolmannella sivulla.

Klikkaamalla näytön keskellä olevaa painiketta järjestelmä asettaa automaattisesti leveysasteen jolla olet juuri sillä hetkellä. Voit myös itse asettaa leveysasteen näppäilemälle tai valitsemalla sen valintarullasta.

Tämän jälkeen asetat vielä ampumasuunnan asteina yläikkunan oikeassa yläkulmasssa olevaan ruutuun tai valitset sen pyörittämällä punaisella pohjalla olevan valkoisen suuntanuolen ampumasuuntaasi.

Kun olet asettanut kaikki muut laskentaan liittyvät arvot kohdilleen, niin palaa ensimmäiseen ikkunaan ja anna siihen ampumaetäisyys.

Ohjelman laskentamoottori ottaa nyt automaattisesti sekä Coriolis-ilmiön, että myös Eötvös-ilmiön vaikutuksen huomioon laskennassa.

Muista kuitenkin myös että, Spin drift vaikuttaa myös sivusiirtymään pitkillä matkoilla ja se on myös ehdottomasti otettava huomioon ammuttaessa pitkille matkoille.

Spin drift on Coriolis-voimasta riippumaton oma ilmiönsä, jonka Lapua Ballistics ottaa laskennassa huomioon kun olet laittanut sen asetuksen On-asentoon perusasetusvalikossa.