BA pääkansikuva

Lapua Ballistics Tips / Vinkki 2: Lähtönopeuden V0 laskenta

Lähtönopeuden V0 laskenta

a)Useimmat ballistiikkaohjelmat vaativat laskennan lähtöarvoksi luodin lähtönopeuden V (0 m). Useimmat lähtönopeusmittarit puolestaan joudutaan asentamaan useita metrejä piipun suun etupuolelle, jotta suupaine ja suuliekki eivät häiritse mittausta tai vahingoita nopeusmittaria.

b)Lähtönopeuden laskentatoiminnolla voidaan etäisyydellä x metriä mitattu luodin nopeus v (x m) muuttaa luodin nopeudeksi piipun suulla v (0 m).

c)Toiminto on tarkoitettu vain lyhyille etäisyyksille ja on tarkimmillaan max 10 m etäisyydelle, yli 25 m arvoa ei pysty syöttämään.

Toiminnon käyttö:

  • Siirry käyttämäsi patruunan profiilin muokkaustilaan (kynän kuva).
  • Aktivoi painike Powder dv/dT
  • Aktivoi painike Velocity V1 Visible
  • Anna nopeusmittarin etäisyys piipun suusta (tässä 10 m) kohtaan Range ja mittarin antama nopeuslukema (tässä 730 m/s) kohtaan V1
  • Luodin lähtönopeus näkyy kohdassa Vo (736 m/s).