BA pääkansikuva

Lapua Ballistics Tips / Vinkki 1: Parhaan kohdistusetäisyyden määrittäminen

Point Blank Rangen hyödyntäminen

 1. a) Point Blank Range (PBR) kertoo millä matkalla (min – max) luoti osuu ennalta määritellyllä tarkkuudella kohteeseen tähtäyspistettä muuttamatta tai kiikaria säätämättä.
 2. b) Tieto PBR:stä on hyödyllinen nopeissa ampumatilanteissa, kun kiikarin säätämiseen ei ole aikaa, eikä ampumamatka ole etukäteen tiedossa – esimerkiksi monissa metsästystilanteissa.
 3. c) PBR tarkastelun avulla voidaan optimoida kohdistusetäisyys siten, että PBR on mahdollisimman pitkä.

PBR:n käyttö:

 • Valitse käyttämäsi patruuna ja anna oikea lähtönopeus sekä kiväärisi rihlan nousu.
 • Varmista, että antamasi kiikarin asennuskorkeus on oikea (tärkeää!).
 • Ilmasto-olosuhteilla ei ole tähän tarkasteluun suurta merkitystä, anna metsästysalueesi tyypillinen lämpötila, ilmanpaine ja kosteus.
 • Mieti millä tarkkuudella haluat osuman olevan tähtäyspisteeseen nähden (täydellinen laukaus), ts. anna putken korkeus, jonka sisällä lentoradan tulee olla.
 • Vaihtamalla kohdistusetäisyyttä voit etsiä optimaalisen kohdistusetäisyyden, jolla luoti pysyy mahdollisimman pitkälle antamasi putken sisällä.
 • Käytännössä etsitään sellainen kohdistusetäisyys, jossa lentoradan korkein kohta sivuaa antamasi putken yläreunaa.
 • Lopussa selitämme vielä miten voit “kohdistaa” kiikarisi esim. 170 m matkalle, vaikka sinulla on käytössä vain 100 m ampumarata.

Esimerkkinä Hirvipatruunan kohdistus

 • Ampuja haluaa luodin osuvan 10 cm tarkkuudella (window size) tähtäyspisteeseen (+/- 5 cm). Jos ase on kohdistettu 100 m matkalle on käyttökelpoinen ampumamatka kiikaria säätämättä tai tähtäyspistettä muuttamatta 0 – 160 m.
 • Haarukoimalla kohdistusetäisyyttä löydetään optimiksi 170 m, jolloin käyttökelpoinen ampumamatka kiikaria säätämättä tai tähtäyspistettä muuttamatta on 0 – 200 m. Käyrästä huomataan myös että luoti osuu täsmälleen tähtäyspisteeseen 30 ja 170 m etäisyyksillä ja maksimipoikkeama 5 cm on etäisyydellä 100 m, jolloin luoti osuu 5 cm yli tähtäyspisteen. Lentoratataulukon sarake Elevation LOS kertoo luodin paikan korkeussuunnassa tähtäyslinjaan nähden.

Lentoratataulukon hyödyntäminen

 

 • Lentoratataulukosta nähdään että 170 m kohdistusetäisyydellä luoti osuu 100 m etäisyydellä 4,82 cm tähtäyspisteen yläpuolelle. Sarake Elevation LOS kertoo luodin paikan tähtäyslinjaan nähden.
 • Kun 100 m ampumaradalla luoti osuu 4,82 cm tähtäyspisteen yläpuolelle, on ase kohdistettu 170 m etäisyydelle tällä patruunalla ja aseella.
 • Piipun suulla (0 m) luoti on luonnollisesti kiikarin asennuskorkeuden verran (tässä 4,5 cm) tähtäyslinjan (LOS) alapuolella.
 • Korkeimmillaan luoti on 102 m etäisyydella korkeudella 4,83 cm.
 • 200 m matkalla luoti osuu 5,44 cm tähtäyspisteen alapuolelle

LOS = Line Of Sight

PBR käyrä on tarkasteltavissa myös Custom-luodeilla, mutta lentoratataulukko on laskettavissa vain Lapuan luodeille ja patruunoille.

 

 

Virhetilanne / epästabiili luoti

 

 • Mikäli lentoratakäyrässä näkyy selvää aaltoilua, ei luodin lentorata eikä laskenta ole luotettava. Todennäköisin syy on aseen liian alhainen rihlan nousu, jolloin luoti ei vakaudu vaan heilahtelee lentäessään puolelta toiselle ja voi kääntyä myös aivan poikittain.
 • Tällaisessa tilanteessa varmista pahvitauluun ampumalla että luodin reiät taulussa ovat pyöreitä ja kasan koko käyttötarkoitukseen riittävän pieni.
 • Mikäli luoti ei ole stabiili, se ei toimi tarkoitetulla tavalla. Osunta on yleensä heikkoa ja metsästysluoti ei avaudu suunnitellusti, mikäli se osuu kohteeseen vinossa asennossa.
 • Ainoa tehokas tapa parantaa stabiilisuutta on vaihtaa piippu tiheämmällä rihlan nousulla varustettuun tai valita lyhyempi luoti.
 • Hieman stabiilisuutta voidaan yrittää parantaa lisäämällä lähtönopeutta, mikäli painerajat mahdollistavat tämän.

 

 

 

 

Maximum Point Blank Range (MBPR) for 10 inch Killzone