P1090315.cleaned

.308 Win ja piipun pituuden vaikutus lähtönopeuteen

Toisinaan törmäämme tilanteisiin, jossa esitteen ballistiikkataulukon nopeudet ja energiat eivät vastaa sitä, mitä oma ase tuottaa. Ballistiikkataulukoiden tiedot ovat jonkin yleistä piipunpituus mittaa omaavan aseyksilön tuloksia eivätkä voikaan vastata kaikkia mahdollisia aseita.

.308 Winchester kaliiperi on monessakin yhteydessä maailman suosituimmaksi kiväärikaliiperiksi mainittu ja sille on tarjolla aseita laajalla piipunpituusvalikoimalla. Aselaki mahdollistaa nykyään piipun pituudet 300 mm mitasta ylöspäin ja käytännössä .308 Win. kaliiperisissa aseissa piipun pituudet ovat 400 mm:sta (16 tuumaa) 660 mm:iin (26 tuumaan). Metsästyskiväärien piipunpituudet ovat tyypillisesti valmistajasta riippuen n. 500 mm – 600 mm välillä.

Jos piipun pituutta ja sen merkitystä tarkastellaan pelkästään lähtönopeuden ja ulkoballistiikan kannalta, liian pitkää piippua ei ole olemassakaan tai markkinoilta saatavat piiput eivät ole sellaisia. Käytäntö ja aseen käsiteltävyys asettavat sitten toisenlaiset reunaehdot sille, mikä olisi käytännöllinen kompromissi ulkoballistiikan ja käsiteltävyyden välillä. Ampuma-aseisiin ja patruunoihin liittyvissä asioissa ei yleensä ole olemassa mustaa ja valkoista tai ehdottomia totuuksia, vaan on erilaisia vaihtoehtoja, jotka erilaisilla näkökulmilla ja painotuksilla ovat hyviä tai huonoja.

Lähtönopeuteen vaikuttaa aina ensisijaisesti piipunpituus, mutta myös muut piipun ominaisuudet vaikuttavat lähtönopeuteen. Patruunapesät ovat yhtenäisten standardimittojen (CIP, SAAMI) aikana mitoitukseltaan hyvinkin toisiaan vastaavia, mutta jos ylimenokartion mittoja pienennetään (halkaisijaa tiukennetaan tai ylimenoa lyhennetään), tuollaiset muutokset lisäävät yleensä lähtönopeutta. Myös piipun materiaalilla ja valmistustavalla voi olla jonkinlainen vaikutus, mutta se ei ole niin merkittävä kuin piipun pituuden tai patruunapesän mitoituksen vaikutus.  Piipun pituuden vaikutus on luokkaa 2 -3 m/s per senttimetri, mutta se ei ole toki lineaarinen vaan nuo luvut ovat lähinnä keskiarvoja.

Vaikuttaako piipunpituus tarkkuuteen? Ei sinällään vaikuta, mutta lyhyeen ja pitkään piippuun on parhaan tarkkuuden kannalta edullisinta valikoida kumpaakin vaihtoehtoon erikseen sopiva ruuti. Lyhyellä piipulla nopeammat ruudit toimivat paremmin ja pitkällä piipulla taas hitaat. Lyhyellä piipulla ja hitailla ruudeilla saadaan ainakin isoa nopeushajontaa ja nopeilla ruudeilla sekä pitkällä piipulla nopeus jää jälkeen siitä, mitä olisi saavutettavissa. Kullekin luotipainolle on löydettävissä lähtönopeuden suhteen optimi ruuti, jolla saadaan paras lähtönopeus ja pienin lähtönopeuden hajonta. Mitä piipunpituuteen ja tarkkuuteen tulee .308 Win. kaliiperin kohdalla, sillä osuu osaavissa käsissä lyhyellä piipulla 1000 metriin asti, toki tällöin ase, ampumatarvike ja lataus ovat myös kohdallaan.

.308 Win. patruuna on ladattavissa varsin laajalla ruutivalikoimalla. Jos asiaa katsotaan Vihtavuoren valikoiman kautta käyttökelpoisia ruuteja ovat palonopeuden mukaan ruudit N120:sta N550:een. Toki ruutien ääripäistä N120 soveltuu lähinnä vain kevyiden 6.5 g – 8 g luotien lataukseen ja N550 taas kaikkein painavimpien luotien lataukseen. Käytännössä piipun pituus ja sopiva ruuti liittyvät sillä tavalla yhteen, että ainakin piipun pituuksien ääripäissä patruunassa käytettävän ruudin valinnasta tulee tärkeämpää.

.308 Win. lataukseen löytyy runsaasti vaihtoehtoja. Jonkinlaisena yleisruuteina voitaisiin pitää N135 ja N140 ruuteja, joilla onnistuu niin harjoituspatruunoiden lataus kevyillä luodeilla ja myös tarkkuuspatruunat ja metsästyspatruunat raskaammilla luodeilla. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät webistä: https://www.vihtavuori.com/reloading-data/rifle-reloading/?cartridge=30.