Yhteystietomme

Nordic Distribution Oy NorDis
Patruunatehtaantie 15 / PL 5
62100 LAPUA

p. 010 52 33 600
info@nordis.fi
www.nordis.fi