Tietosuojaseloste / Kuluttaja‐asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä:
Nordic Distribution Oy NorDis
Y‐tunnus 1639489‐2
PL 5 / Patruunatehtaantie 15
62101 LAPUA
Yhteydenotot tietosuojapyynnöissä: info@nordis.fi
p. 010 52 33 600

Rekisterin nimi: Kuluttaja‐asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste on laadittu rekisterinpitäjän informointivelvoitteen täyttämiseksi. Tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun sekä sopimukseen (asiakassuhde).

Keiden tietoja käsittelemme?
Meihin omatoimisesti ottavien kuluttaja‐asiakkaiden tietoja, liittyen mm. tuotereklamaatioihin, kilpailuihin ja/tai arvontoihin osallistuttaessa tai tehtäessä henkilökuntaostoja.

Miksi käsittelemme tietojasi?
Asiakaspalvelun mahdollistaminen, ylläpito, yhteydenpito ja hallinnointi.

Mitä tietoja sinusta voidaan kerätä?
Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, jotka toimitat meille asiakaspalvelun mahdollistamiseksi, esimerkiksi:

 • nimi
 • osoite
 • henkilötunnus
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tuotteen sarjanumero
 • tuotteen merkki ja malli
 • hankintalupa
 • hallussapitolupanumero

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?
Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakaspalvelu/asianhoito vaatii tai niin kauan kuin asiakassuhde tai työsuhde on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisenaan kuin ne rekisteröidyltä itseltään saatu ja niitä päivitetään tarvittaessa sen mukaan mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Mistä saamme tiedot?
Kuluttaja‐asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan aloitteesta asiakaspalvelun mahdollistamiseksi, hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Mihin kirjaamme tietosi?
Kuluttaja‐asiakkaiden tiedot tallennamme erilliseen excel‐taulukkoon. Henkilökunta‐asiakkaiden tiedot tallennamme Lemonsoft‐yritysohjelmistoon.

Miten säilytämme ja suojaamme tietojasi?
Excel‐tiedostot tallennamme emoyhtiön verkossa olevaan verkkokansioon, omalle palvelimelle, mistä otetaan varmuuskopio säännöllisesti. Lemonsoft‐yritysohjelmisto tallentaa tiedot emoyhtiön verkossa olevalle palvelimelle, mistä otetaan varmuuskopio säännöllisesti. Yhteydet henkilötietoja käsitteleviin järjestelmiin ovat suojattuja (HTTPS). Henkilötiedot ovat suojattu käyttäjäkohtaisien tunnuksien, salasanojen ja käyttöoikeuksien avulla. Järjestelmät suojataan myös palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Oikeutesi
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
info@nordis.fi

 • Tarkastusoikeus
  Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Voit myös pyytää meitä
  korjaamaan tai täydentämään puutteelliset tai virheelliset tiedot.
 • Käsittelyn rajoittaminen / vastustaminen
  Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen
  käsittelyä.
 • Valitusoikeus
  Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä tietosuojaviranomaisille.

Tietojesi käsittelijät / tietojen luovutukset
Tietojasi käsittelee rekisterinpitäjän henkilökunta salassapitovelvoitteen alaisena. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Nordic Distribution Oy NorDis:n ulkopuolelle. Rekisteritietoja ei käytetä muuhun kuin tässä selosteessa mainittuun tarkoitukseen.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Olemme valinneet tietojesi pääsääntöiseksi säilytyspaikaksi omassa verkossa tai muualla Suomessa sijaitsevat palvelinkeskuksen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet
Kotisivumme, www.nordis.fi, käyttää evästeitä kävijän tunnistamiseen ja pyytää suostumuksen
evästeiden käytölle ennen sivustolle siirtymistä.