vihtavuori-brand-image-shooter_preview

Muutoksia metsästysasetukseen 1. maaliskuuta 2020

Valtioneuvosto on muuttanut metsästysasetusta. Asetukseen lisättiin lyijyttömiä luoteja koskevat paino- ja osumaenergiavaatimukset, jotka helpottavat lyijyttömien luotien laajempaa käyttöönottoa. Muutokset tulevat voimaan 1. maaliskuuta.

Metsästysasetukseen tehdyt muutokset mahdollistavat kevyempien, mutta tehokkaiden lyijyttömien metsästysluotien käytön. Sallittujen luotien valikoima laajenee, joten yhä useampi metsästäjä voi halutessaan siirtyä käyttämään vähemmän haitallisia vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi kupariluoteja.

– Esimerkiksi kaliiperiin 6,5×55 löytyy kupariluoteja, jotka täyttävät uudet tehovaatimukset hirven, karhun ja villisian metsästyksen osalta, sanoo erityisasiantuntija Janne Pitkänen maa- ja metsätalousministeriöstä.

https://riista.fi/mmm-lyijyttomiin-luoteihin-siirtymista-helpotetaan/

Tarkemmat uudet paino- ja energiarajat eri riistalle löytyvät mm. täältä:

https://metsastajalehti.fi/ajankohtaista/lyijyttomien-metsastysluotien-teho-ja-painorajat-muuttuvat/

Lähde: Valtioneuvosto, www.valtioneuvosto.fi